0

Po 16.12. robimy sobie z przyczepką przerwę od przesyłek i działamy z remanentem w sklepiku.

15.12.2021