0

Wpłata na rzecz ofiar wojny w Ukrainie (lipiec)

05.08.2022

Tym razem symboliczna cegiełka z dochodu za poprzedni miesiąc wpłacona została ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności na zbiórkę pieniędzy na ofiary wojny w Ukrainie. Wszystkie zebrane środki będą przeznaczone w całości dla potrzebujących przebywających zarówno po polskiej jak i ukraińskiej stronie granicy. Pomoc będzie udzielana wszystkim, bez względu na pochodzenie. Potwierdzenie przelewu tutaj.